Chia sẻ

Alexandria, Ai cập (Giờ Trung Phi), múi giờ

Thời gian hiện tại Alexandria, Ai cập

Alexandria
Ai cập
Giờ Trung Phi
Hiện tại không quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày

Giờ Trung Phi

Tất cả các múi giờ UTC +2

Đồng hồ thế giới

Washington D.C.
Hoa Kỳ
Giờ Miền Đông
Hiện tại không quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày
HanoiClose
Việt Nam
UTC +7
Tiết kiệm thời gian ánh sáng ban ngày không quan sát
New York CityClose
Hoa kỳ
Giờ Miền Đông
Hiện tại không quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày

Cài đặt