Chia sẻ

Maputo, Mozambique (Giờ Trung Phi), múi giờ

Thời gian hiện tại Maputo, Mozambique

Maputo
Mozambique
Giờ Trung Phi
Tiết kiệm thời gian ánh sáng ban ngày không quan sát

Giờ Trung Phi

Tất cả các múi giờ UTC +2

Đồng hồ thế giới

Washington D.C.
Hoa Kỳ
Giờ Miền Đông
Hiện tại đang quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày
HanoiClose
Việt Nam
UTC +7
Tiết kiệm thời gian ánh sáng ban ngày không quan sát
New York CityClose
Hoa kỳ
Giờ Miền Đông
Hiện tại đang quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày

Cài đặt