Chia sẻ

Tel Aviv, Israel (Giờ Đông Âu), múi giờ

Thời gian hiện tại Tel Aviv, Israel

Tel Aviv
Israel
Giờ Đông Âu
Hiện tại không quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày

Giờ Đông Âu

Tất cả các múi giờ UTC +2

Đồng hồ thế giới

Washington D.C.
Hoa Kỳ
Giờ Miền Đông
Hiện tại đang quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày
HanoiClose
Việt Nam
UTC +7
Tiết kiệm thời gian ánh sáng ban ngày không quan sát
New York CityClose
Hoa kỳ
Giờ Miền Đông
Hiện tại đang quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày

Cài đặt