Chia sẻ

Athens, Hy Lạp (Giờ Đông Âu), múi giờ

Thời gian hiện tại Athens, Hy Lạp

Athens
Hy Lạp
Giờ Đông Âu
Hiện tại không quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày

Giờ Đông Âu

Tất cả các múi giờ UTC +2

Đồng hồ thế giới

Washington D.C.
Hoa Kỳ
Giờ Miền Đông
Hiện tại không quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày
HanoiClose
Việt Nam
UTC +7
Tiết kiệm thời gian ánh sáng ban ngày không quan sát
New York CityClose
Hoa kỳ
Giờ Miền Đông
Hiện tại không quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày

Cài đặt