Κοινωποίησε

Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος (Ώρα Κεντρικής Αφρικής), ζώνες χρόνου

Τρέχουσα ώρα στο Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος

Αλεξάνδρεια
Αίγυπτος
Ώρα Κεντρικής Αφρικής
Αυτήν τη στιγμή δεν τηρεί το χρόνο θερινής ώρας

Ώρα Κεντρικής Αφρικής

Όλες οι ζώνες ώρας UTC +2

Παγκόσμιο ρολόι

Washington D.C.
Ηνωμένες Πολιτείες
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα
ΑθήναClose
Ελλάδα
Ώρα Ανατολικής Ευρώπης
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα
Νέα ΥόρκηClose
ΗΠΑ
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα

Ρυθμίσεις