Κοινωποίησε

Washington D.C., Ηνωμένες Πολιτείες (Ανατολική ζώνη ώρας), ζώνες χρόνου

Τρέχουσα ώρα στο Washington D.C., Ηνωμένες Πολιτείες

Washington D.C.
Ηνωμένες Πολιτείες
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτήν τη στιγμή δεν τηρεί το χρόνο θερινής ώρας

Ανατολική ζώνη ώρας

Όλες οι ζώνες ώρας UTC -5

Παγκόσμιο ρολόι

Αθήνα
Ελλάδα
Ώρα Ανατολικής Ευρώπης
Αυτήν τη στιγμή δεν τηρεί το χρόνο θερινής ώρας
Νέα ΥόρκηClose
ΗΠΑ
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτήν τη στιγμή δεν τηρεί το χρόνο θερινής ώρας
ΛονδίνοClose
Ηνωμένο Βασίλειο
Δυτική Ευρώπη
Αυτήν τη στιγμή δεν τηρεί το χρόνο θερινής ώρας

Ρυθμίσεις