Κοινωποίησε

Cockburn Town, Νήσοι Τερκς και Κάικος (UTC -5), ζώνες χρόνου

Τρέχουσα ώρα στο Cockburn Town, Νήσοι Τερκς και Κάικος

Cockburn Town
Νήσοι Τερκς και Κάικος
UTC -5
Αυτήν τη στιγμή δεν τηρεί το χρόνο θερινής ώρας

UTC -5

Όλες οι ζώνες ώρας UTC -5

Παγκόσμιο ρολόι

Washington D.C.
Ηνωμένες Πολιτείες
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτήν τη στιγμή δεν τηρεί το χρόνο θερινής ώρας
ΑθήναClose
Ελλάδα
Ώρα Ανατολικής Ευρώπης
Αυτήν τη στιγμή δεν τηρεί το χρόνο θερινής ώρας
Νέα ΥόρκηClose
ΗΠΑ
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτήν τη στιγμή δεν τηρεί το χρόνο θερινής ώρας

Ρυθμίσεις