Chia sẻ

Thị trấn Cockburn, Quần đảo Turks và Caicos (UTC -5), múi giờ

Thời gian hiện tại Thị trấn Cockburn, Quần đảo Turks và Caicos

Thị trấn Cockburn
Quần đảo Turks và Caicos
UTC -5
Hiện tại không quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày

UTC -5

Tất cả các múi giờ UTC -5

Đồng hồ thế giới

Washington D.C.
Hoa Kỳ
Giờ Miền Đông
Hiện tại không quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày
HanoiClose
Việt Nam
UTC +7
Tiết kiệm thời gian ánh sáng ban ngày không quan sát
New York CityClose
Hoa kỳ
Giờ Miền Đông
Hiện tại không quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày

Cài đặt