Chia sẻ

Thành phố Quebec, Canada (Giờ Miền Đông), múi giờ

Thời gian hiện tại Thành phố Quebec, Canada

Thành phố Quebec
Canada
Giờ Miền Đông
Hiện tại đang quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày

Giờ Miền Đông

Tất cả các múi giờ UTC -5

Đồng hồ thế giới

Washington D.C.
Hoa Kỳ
Giờ Miền Đông
Hiện tại đang quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày
HanoiClose
Việt Nam
UTC +7
Tiết kiệm thời gian ánh sáng ban ngày không quan sát
New York CityClose
Hoa kỳ
Giờ Miền Đông
Hiện tại đang quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày

Cài đặt