Κοινωποίησε

Αβάνα, Κούβα (UTC -5), ζώνες χρόνου

Τρέχουσα ώρα στο Αβάνα, Κούβα

Αβάνα
Κούβα
UTC -5
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα

UTC -5

Όλες οι ζώνες ώρας UTC -5

Παγκόσμιο ρολόι

Washington D.C.
Ηνωμένες Πολιτείες
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα
ΑθήναClose
Ελλάδα
Ώρα Ανατολικής Ευρώπης
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα
Νέα ΥόρκηClose
ΗΠΑ
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα

Ρυθμίσεις