Κοινωποίησε

Νασάου, Μπαχάμες (nassau_bahamas - UTC -5), ζώνες χρόνου

Τρέχουσα ώρα στο Νασάου, Μπαχάμες

Νασάου
Μπαχάμες
UTC -5
Αυτήν τη στιγμή δεν τηρεί το χρόνο θερινής ώρας

UTC -5

Όλες οι ζώνες ώρας UTC -5

Παγκόσμιο ρολόι

Washington D.C.
Ηνωμένες Πολιτείες
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτήν τη στιγμή δεν τηρεί το χρόνο θερινής ώρας
ΑθήναClose
Ελλάδα
Ώρα Ανατολικής Ευρώπης
Αυτήν τη στιγμή δεν τηρεί το χρόνο θερινής ώρας
Νέα ΥόρκηClose
ΗΠΑ
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτήν τη στιγμή δεν τηρεί το χρόνο θερινής ώρας

Ρυθμίσεις