Κοινωποίησε

Οτάβα, Καναδάς (ottawa_canada - UTC -5), ζώνες χρόνου

Τρέχουσα ώρα στο Οτάβα, Καναδάς

Οτάβα
Καναδάς
UTC -5
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα

UTC -5

Όλες οι ζώνες ώρας UTC -5

Παγκόσμιο ρολόι

Washington D.C.
Ηνωμένες Πολιτείες
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα
ΑθήναClose
Ελλάδα
Ώρα Ανατολικής Ευρώπης
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα
Νέα ΥόρκηClose
ΗΠΑ
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα

Ρυθμίσεις