Κοινωποίησε

Τόκυο, Ιαπωνία (Ωρα ιαπωνιασ), ζώνες χρόνου

Τρέχουσα ώρα στο Τόκυο, Ιαπωνία

Τόκυο
Ιαπωνία
Ωρα ιαπωνιασ
Μη τήρηση της θερινής ώρας

Ωρα ιαπωνιασ

Όλες οι ζώνες ώρας UTC +9

Παγκόσμιο ρολόι

Washington D.C.
Ηνωμένες Πολιτείες
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα
ΑθήναClose
Ελλάδα
Ώρα Ανατολικής Ευρώπης
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα
Νέα ΥόρκηClose
ΗΠΑ
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα

Ρυθμίσεις