Κοινωποίησε

Οσάκα-Κόμπε, Ιαπωνία (Ωρα ιαπωνιασ), ζώνες χρόνου

Τρέχουσα ώρα στο Οσάκα-Κόμπε, Ιαπωνία

Οσάκα-Κόμπε
Ιαπωνία
Ωρα ιαπωνιασ
Μη τήρηση της θερινής ώρας

Ωρα ιαπωνιασ

Όλες οι ζώνες ώρας UTC +9

Παγκόσμιο ρολόι

Washington D.C.
Ηνωμένες Πολιτείες
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτήν τη στιγμή δεν τηρεί το χρόνο θερινής ώρας
ΑθήναClose
Ελλάδα
Ώρα Ανατολικής Ευρώπης
Αυτήν τη στιγμή δεν τηρεί το χρόνο θερινής ώρας
Νέα ΥόρκηClose
ΗΠΑ
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτήν τη στιγμή δεν τηρεί το χρόνο θερινής ώρας

Ρυθμίσεις