Dela med dig

Meter (m - Metrisk), längd

Meter är SI-enheten för längd. En meter är numera formellt definierad som längden av den sträcka som ljuset tillryggalägger i absolut vakuum under tiden 1/299 792 458 sekund.

Skriv in antalet Meter (m) du vill konvertera i textrutan, för att se resultaten i tabellen.

From
är lika med
To

Andra omvandlingspar i längd

Inställningar