Dela med dig

Omvandla meter till mile

Hur många mile är en meter? 1 meter är lika med 0.00062137 mile, vilket är omvandlingsfaktorn från meter till mile.
Gå vidare och konvertera ditt eget värde av m till mile i konverteraren nedan.

Vänd konvertering Konvertera

From
är lika med
To
Om du önskar kan du vända omvandlingen genom att använda omvandlaren för mile till meter
För andra omvandlingar i längd använder du längd-konverteringsverktyget.

Fakta om meter (m)

Meter är SI-enheten för längd. En meter är numera formellt definierad som längden av den sträcka som ljuset tillryggalägger i absolut vakuum under tiden 1/299 792 458 sekund. Se alla konverteringar för meter här.

Fakta om mile (mi)

Engelsk mil (engelska officiellt statute mile, vardagligt mile) är en längdenhet som är definierad som exakt 1 609,344 meter. En engelsk mil är 1760 yard eller 5280 fot. Det är den normala enheten för att mäta längre avstånd i USA och Storbritannien. Däremot har man övergått till metriska enheter i övriga engelskspråkiga länder som Kanada och Australien. Det finns i USA en annan en aning längre mil "survey mile", cirka 1609,347 meter. Den används inom bl.a. lantmäteri, för att undvika att ändra det uppbyggda systemet från en tid då milen inte var så exakt definierad. Se alla konverteringar för mile här.

Allmän information om m till mile

Konverteringskategori:Längd
SI-enhet för längd:Meter (m)
Relaterade kategorier:Area, Volym, Pappersformat, TV- & monitorstorlek, Vinkel

Andra omvandlingspar i längd

Inställningar