Dela med dig

Omvandla meter till millimeter

Hur många millimeter är en meter? 1 meter är lika med 1,000 millimeter, vilket är omvandlingsfaktorn från meter till millimeter.
Gå vidare och konvertera ditt eget värde av m till mm i konverteraren nedan.

Vänd konvertering Konvertera

From
är lika med
To
Om du önskar kan du vända omvandlingen genom att använda omvandlaren för millimeter till meter
För andra omvandlingar i längd använder du längd-konverteringsverktyget.

Fakta om meter (m)

Meter är SI-enheten för längd. En meter är numera formellt definierad som längden av den sträcka som ljuset tillryggalägger i absolut vakuum under tiden 1/299 792 458 sekund. Se alla konverteringar för meter här.

Fakta om millimeter (mm)

Meter är SI-enheten för längd. För att bilda längre eller kortare längdenheter används SI-prefix, som ger till exempel 1 millimeter (0,001 m). Se alla konverteringar för millimeter här.

Allmän information om m till mm

Konverteringskategori:Längd
SI-enhet för längd:Meter (m)
Relaterade kategorier:Area, Volym, Pappersformat, TV- & monitorstorlek, Vinkel

Andra omvandlingspar i längd

Inställningar