Dela med dig

Nautisk mil (Nautisk), längd

En nautisk mil eller en distansminut är ett längdmått till sjöss som är 1 852 meter. Nautisk mil är numera också synonymt med sjömil. Den nautiska milen definieras som längden längs en godtycklig meridian för en bågminut (1/60 grad). Avståndet mellan en pol och ekvatorn längs en godtycklig meridian är (ungefär) 10 000 000 meter. Motsvarande vinkel är 90° eller 5 400 bågminuter (90°*60), vilket skrives 5 400'. Avståndet för en bågminut längs meridianen blir därmed 10 000 000 / 5 400 = 1 851,85 meter.

Skriv in antalet Nautisk mil du vill konvertera i textrutan, för att se resultaten i tabellen.

From
är lika med
To

Inställningar