Dela med dig

Kilometer (km - Metrisk), längd

Meter är SI-enheten för längd. För att bilda längre eller kortare längdenheter används SI-prefix, som ger till exempel 1 kilometer (1000 m).

Skriv in antalet Kilometer (km) du vill konvertera i textrutan, för att se resultaten i tabellen.

From
är lika med
To

Andra omvandlingspar i längd

Inställningar