Dela med dig

Mikrometer (µm - Metrisk), längd

Meter är SI-enheten för längd. En meter är numera formellt definierad som längden av den sträcka som ljuset tillryggalägger i absolut vakuum under tiden 1/299 792 458 sekund. För att bilda längre eller kortare längdenheter används SI-prefix, som ger till exempel 1 millimeter (0,001 m).

Skriv in antalet Mikrometer (µm) du vill konvertera i textrutan, för att se resultaten i tabellen.

From
är lika med
To

Inställningar