Udział

Hektary (ha - Metryczny), powierzchnia

Hektar - jednostka powierzchni używana w rolnictwie. Oznaczana symbolem ha. Nazwa pochodzi od przedrostka "hekto" oznaczającego 100.

Wpisz liczbę Hektary (ha) chcesz przekształcić w polu tekstowym dwa zobaczyć wyniki w tabeli.

Przełącz konwersję Przelicz

From
Wynosi dwa
To

Ustawienia