לַחֲלוֹק

אבאוהם (abΩ), מוליכות חשמלית

הקלד את מספר אבאוהם (abΩ) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

From
שווה ל
To

הגדרות