לַחֲלוֹק

ג'יגה אוהם (GΩ), מוליכות חשמלית

הקלד את מספר ג'יגה אוהם (GΩ) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

From
שווה ל
To

הגדרות