לַחֲלוֹק

ננו אוהם (nΩ), מוליכות חשמלית

הקלד את מספר ננו אוהם (nΩ) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

From
שווה ל
To

הגדרות