לַחֲלוֹק

אוהם (Ω), מוליכות חשמלית

הקלד את מספר אוהם (Ω) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

From
שווה ל
To

הגדרות