לַחֲלוֹק

מילי אוהם (mΩ), מוליכות חשמלית

הקלד את מספר מילי אוהם (mΩ) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות