לַחֲלוֹק

קילו אוהם (kΩ), מוליכות חשמלית

הקלד את מספר קילו אוהם (kΩ) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות