Дял

Абом (abΩ), електрическо съпротивление

Въведете номера на Абом (abΩ), който искате да конвертирате в текстовото поле, за да видите резултатите в таблицата.

From
е равно на
To

Настройки