לַחֲלוֹק

שבלול לכל רגל שנייה (slug/(ft·s)), צמיגות דינאמית

הקלד את מספר שבלול לכל רגל שנייה (slug/(ft·s)) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות