Chia sẻ

Slug trên foot giây (slug/(ft·s)), độ nhớt động lực

Nhập số Slug trên foot giây (slug/(ft·s)) bạn muốn chuyển đổi trong hộp văn bản, để xem kết quả trong bảng.

Chuyển đổi công tắc Chuyển đổi

From
bằng
To

Cài đặt