Podiel

Slug za nohy sekundu (slug/(ft·s)), dynamická viskozita

Do textového poľa zadajte číslo Slug za nohy sekundu (slug/(ft·s)), ktoré chcete previesť, aby ste v tabuľke zobrazili výsledky.

konverzie prepínač Previesť

From
to sa rovná
To

Nastavenia