לַחֲלוֹק

קילוגרם למטר כל שנייה (kg/(m·s)), צמיגות דינאמית

הקלד את מספר קילוגרם למטר כל שנייה (kg/(m·s)) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

From
שווה ל
To

הגדרות