לַחֲלוֹק

פאונד לכל רגל השנייה (lb/(ft·s)), צמיגות דינאמית

הקלד את מספר פאונד לכל רגל השנייה (lb/(ft·s)) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות