לַחֲלוֹק

פאונד לשעה ברגל (lb/(ft·h)), צמיגות דינאמית

הקלד את מספר פאונד לשעה ברגל (lb/(ft·h)) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות