Dela med dig

Omvandla kelvin till celsius

Hur många grader Celsius är 1 Kelvin? 1 Kelvin är lika med -272.15 Celsius.
Gå vidare och konvertera ditt eget värde av °K till °C i konverteraren nedan.

Vänd konvertering Konvertera

From
är lika med
To
Om du önskar kan du vända omvandlingen genom att använda omvandlaren för celsius till kelvin
För andra omvandlingar i temperatur använder du temperatur-konverteringsverktyget.

Fakta om kelvin (k)

Kelvin (K) är SI-enheten för temperatur, uppkallad efter Lord Kelvin. 1 K definieras som 1/273,16 av temperaturen vid vattens trippelpunkt (vilket ligger ungefär en hundradels celsiusgrad från vattens fryspunkt vid normalt tryck). Nollpunkten på kelvinskalan är den absoluta nollpunkten. Kelvin är vanligast i vetenskapliga sammanhang. Vardagligt används oftast enheten grader Celsius istället, som Kelvin använde för att fastlägga sin skala. Efter detta har Celsius-skalan kalibrerats efter kelvin, så att mätvärde i grad Celsius är exakt 273,15 större än i kelvin. Se alla konverteringar för Kelvin här.

Fakta om celsius (c)

Grad Celsius (°C) är en härledd SI-enhet för temperatur som har fått sitt namn efter sin uppfinnare Anders Celsius. Den används för att uttrycka temperaturer på celsiusskalan. Se alla konverteringar för Celsius här.

Allmän information om °K till °C

Konverteringskategori:Temperatur
SI-enhet för temperatur:Kelvin (K)
Relaterade kategorier:Bränsleförbrukning, Effekt, Energi

Andra omvandlingspar i temperatur

Inställningar