Dela med dig

Omvandla celsius till kelvin

Hur många grader Kelvin är 1 Celsius? 1 Celsius är lika med 274.15 Kelvin.
Gå vidare och konvertera ditt eget värde av °C till °K i konverteraren nedan.

Vänd konvertering Konvertera

From
är lika med
To
Om du önskar kan du vända omvandlingen genom att använda omvandlaren för kelvin till celsius
För andra omvandlingar i temperatur använder du temperatur-konverteringsverktyget.

Fakta om celsius (c)

Grad Celsius (°C) är en härledd SI-enhet för temperatur som har fått sitt namn efter sin uppfinnare Anders Celsius. Den används för att uttrycka temperaturer på celsiusskalan. Se alla konverteringar för Celsius här.

Fakta om kelvin (k)

Kelvin (K) är SI-enheten för temperatur, uppkallad efter Lord Kelvin. 1 K definieras som 1/273,16 av temperaturen vid vattens trippelpunkt (vilket ligger ungefär en hundradels celsiusgrad från vattens fryspunkt vid normalt tryck). Nollpunkten på kelvinskalan är den absoluta nollpunkten. Kelvin är vanligast i vetenskapliga sammanhang. Vardagligt används oftast enheten grader Celsius istället, som Kelvin använde för att fastlägga sin skala. Efter detta har Celsius-skalan kalibrerats efter kelvin, så att mätvärde i grad Celsius är exakt 273,15 större än i kelvin. Se alla konverteringar för Kelvin här.

Allmän information om °C till °K

Konverteringskategori:Temperatur
SI-enhet för temperatur:Kelvin (K)
Relaterade kategorier:Bränsleförbrukning, Effekt, Energi

Andra omvandlingspar i temperatur

Inställningar