Dela med dig

Omräkna Celsius till Fahrenheit

Hur många grader Fahrenheit är 1 Celsius? 1 Celsius är lika med 33.8 Fahrenheit.
Gå vidare och konvertera ditt eget värde av °C till °F i konverteraren nedan.

Vänd konvertering Konvertera

From
är lika med
To
Om du önskar kan du vända omvandlingen genom att använda omvandlaren för Fahrenheit till Celsius
För andra omvandlingar i temperatur använder du temperatur-konverteringsverktyget.

Fakta om celsius (c)

Grad Celsius (°C) är en härledd SI-enhet för temperatur som har fått sitt namn efter sin uppfinnare Anders Celsius. Den används för att uttrycka temperaturer på celsiusskalan. Se alla konverteringar för Celsius här.

Fakta om fahrenheit (f)

Grad Fahrenheit (°F) är en temperaturenhet, introducerad och namngiven år 1724 efter den tyske fysikern Daniel Gabriel Fahrenheit. På Fahrenheits temperaturskala är vattnets fryspunkt 32 grader och kokpunkt 212 grader. Se alla konverteringar för Fahrenheit här.

Allmän information om °C till °F

Konverteringskategori:Temperatur
SI-enhet för temperatur:Kelvin (K)
Relaterade kategorier:Bränsleförbrukning, Effekt, Energi

Andra omvandlingspar i temperatur

Inställningar