Dela med dig

Celsius, temperatur

Grad Celsius (°C) är en härledd SI-enhet för temperatur som har fått sitt namn efter sin uppfinnare Anders Celsius. Den är lika med enheten kelvin (K), men används enbart till att uttrycka skillnader i temperatur.

Skriv in antalet Celsius du vill konvertera i textrutan, för att se resultaten i tabellen.

Vänd konvertering Konvertera

From
är lika med
To

Andra omvandlingspar i temperatur

Inställningar