לַחֲלוֹק

פאונד בשנה (לשנה), קצב העברת מסה

הקלד את מספר פאונד בשנה שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות