לַחֲלוֹק

קילוגרם לדקה (kg/min - לדקה), קצב העברת מסה

הקלד את מספר קילוגרם לדקה (kg/min) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות