לַחֲלוֹק

מיליגרם לשעה (mg/h - לשעה), קצב העברת מסה

הקלד את מספר מיליגרם לשעה (mg/h) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות