לַחֲלוֹק

גרם לשעה (g/h - לשעה), קצב העברת מסה

הקלד את מספר גרם לשעה (g/h) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות