לַחֲלוֹק

פאונד לדקה (lb/min - לדקה), קצב העברת מסה

הקלד את מספר פאונד לדקה (lb/min) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות