לַחֲלוֹק

קילוגרם לשעה (kg/h - לשעה), קצב העברת מסה

הקלד את מספר קילוגרם לשעה (kg/h) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות