לַחֲלוֹק

פוט (ph), עוצמת הארה

הקלד את מספר פוט (ph) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות