לַחֲלוֹק

לומנס לס"מ מרובע (lm/cm²), עוצמת הארה

הקלד את מספר לומנס לס"מ מרובע (lm/cm²) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות