לַחֲלוֹק

לומנס למטר רבוע (lm/m²), עוצמת הארה

הקלד את מספר לומנס למטר רבוע (lm/m²) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

From
שווה ל
To

הגדרות