לַחֲלוֹק

לוקס (lx), עוצמת הארה

הקלד את מספר לוקס (lx) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות