לַחֲלוֹק

קילולוקס (klx), עוצמת הארה

הקלד את מספר קילולוקס (klx) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

From
שווה ל
To

הגדרות