Chia sẻ

Mét (tối đa) (Chiều cao của sóng), tốc độ gió

Nhập số Mét (tối đa) bạn muốn chuyển đổi trong hộp văn bản, để xem kết quả trong bảng.

Chuyển đổi công tắc Chuyển đổi

From
bằng
To

Cài đặt